All Name Origins

Sanskrit Baby Names


Browse Sanskrit baby names

Neha
Nalini
Indira
Sumeet
Drisana
Anjali
Brahma
Malati
Jai
Opal
Dev
Vada
Devi
Darshana
Agni