All Name Origins

Sanskrit Baby Names


Browse Sanskrit baby names

Neha
Sumeet
Drisana
Brahma
Malati
Jai
Dev
Vada
Karma
Beryl
Harisha
Nalini
Indira
Agni
Tanaya