All Name Origins

Sanskrit Baby Names


Browse Sanskrit baby names

Neha
Vada
Sumeet
Brahma
Jai
Dev
Kumari
Karma
Beryl
Harisha
Nalini
Agni
Mohandas
Damayanti
Drisana