All Name Origins

Sanskrit Baby Names


Browse Sanskrit baby names

Neha
Dev
Vada
Sumeet
Brahma
Jai
Amit
Kumari
Karma
Beryl
Harisha
Nalini
Agni
Mohandas
Damayanti